FOUNDATION

Veilig Thuis Antwerpen was het eerste Family Justice Center (FJC) in Europa. Het is een centrum gebaseerd op een succesvol hulpverleningsmodel uit de Verenigde Staten. 
Met het oog op een optimale samenwerking, huisvest Veilig Thuis medewerkers - gespecialiseerd in intra-familiaal geweld - van verschillende diensten onder één dak.

Het centrum richt zich zowel naar professionals als naar slachtoffers en hun omgeving.

Voor hulpverleners is er naast ondersteuning op dossierniveau een aanbod van training, vorming en workshops.

Slachtoffers kunnen bij het centrum terecht via doorverwijzing. Het aanbod is gericht op ondersteuning en versterking en omvat

• een telefonisch meldpunt voor crisissituaties;

• weerbaarheidstraining;

• een lotgenotengroep;

• medisch onderzoek door een speciaal daartoe opgeleide arts;

• gespecialiseerd advies en begeleiding.

Professionals kunnen het centrum contacteren via het contactformulier op de website www.fjc-veiligthuis.be

Slachtoffers kunnen voor eerste hulp terecht op

het gratis nummer 1712

en in crisissituaties op het gratis nummer 0800 25922.

 

All images are © Alberto Saleh Art Photography.

The copie of images from this site in any digital form or analog way is without written permission prohibited.